Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy

Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy
  • Gesční odbor: Odbor bytového fondu
  • Registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002064
  • Celkový schválený rozpočet: 9 850 970,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 14. 02. 2022 – 31. 10. 2022
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Od realizace projektu bylo odstoupeno ze strany příjemce a dotace byla vrácena.

V rámci předloženého projektu je navrhována investice do rekonstrukce společných prostor 3 bytových domů obsahujících byty v bytovém fondu Hl. m. Prahy, přičemž po provedené rekonstrukci bude podpořeno 56 bytů sociálního bydlení. Provedením rekonstrukce se zlepší stav bytových domů, resp. předmětných bytů a tedy dostupnost bydlení pro osoby, které bydlet skutečně potřebují. Cílem projektu je vytvořit pro seniory v bytové nouzi takové podmínky, aby pro ně bylo získání vhodného bydlení snazší.

13. února 2023
28. května 2024