Renovace výplní okenních otvorů v objektu Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy

Renovace výplní okenních otvorů v objektu Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy
  • Gesční odbor: Odbor služeb
  • Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004459
  • Celkový schválený rozpočet: 26 939 319,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Doba trvání projektu: 12. 07. 2018 – 31. 01. 2022
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Po renovaci oken došlo nejen k tepelné pohodě, ale i akustické utěsnění objektu a těsnost proti prachu z ulice se výrazně zlepšila.

Předmětem projektu bylo provedení komplexní renovace okenních otvorů v objektu Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy za účelem odstranění funkčních vad, nevyhovujícího technického stavu a s cílem dosáhnout výrazného zlepšení jejich tepelně-izolačních vlastností.

Cílem bylo díky renovacím oken ponížit energetickou náročnost budovy a zlepšit funkčnost jednotlivých oken při manipulaci. Na základě důkladného projednání se zástupci památkové péče, byla v rámci realizace projednána změna postupu prací, která umožnila u některých absolutně dožitých oken vyměnit vnitřní část okenního rámu s křídly za nový prvek. Tento krok je možno považovat za klíčový, neboť vedl ke zlepšení tepelně technických parametrů oken a s tím i celého pláště budovy Nové radnice.

 

13. února 2023
22. listopadu 2023