Sociální bydlení

V rámci své bytové politiky se hl. město Praha soustředí i na sociální bydlení. Město se snaží vytvářet bytové podmínky odpovídající potřebám zranitelných skupin včetně seniorů, sociálně slabých a zdravotně postižených. Hl. město Praha tak chce pomoci Pražanům, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit přiměřené bydlení na volném trhu.

Rada hl. m. Prahy v březnu 2020 schválila vytvoření integrovaného systému řešení bytové nouze. Na realizaci získala Praha dotaci 42 milionů z Operačního programu zaměstnanost Evropské unie. Systém umožňuje zavádět inovativní nástroje, které pomáhají Pražanům řešit obtížné situace spojené s bydlením.

Primárně jsou to Kontaktní místa pro bydlení při Magistrátu hl. města Prahy a městských částech, která všem Pražanům nabízí základní orientaci a pomoc při řešení potíží, které se týkají bydlení.

Dále je to nově vzniklá pozice poradců pro nájemníky, která je určena všem městským nájemníkům, jež řeší ve spojitosti s bydlením nějaké problémy a potřebují se rychle zorientovat či poradit, jak situaci řešit. Poradci pro nájemníky také pomáhají s prevencí a efektivním řešením případných potíží v sousedských vztazích.

 V rámci integrovaného systému také začala fungovat Městská nájemní agentura. Jde o novou veřejnou službu, jejímž účelem je poskytování dostupného bydlení v Praze.  Městská nájemní agentura pomáhá propojovat majitele bytů a Pražany v bytové nouzi. 

Díky projektu také vznikl Sociální nadační fond hl. města Prahy, který bude v rámci svého programu podpory bydlení obyvatelům Prahy v sociálně tíživé situaci poskytovat příspěvky  na pokrytí nákladů spojených se získáním či udržením bydlení.

Sociálně ohroženým skupinám obyvatel z řad nájemců (i potencionálních) je nabízena komplexní pomoc sociálních služeb a neziskových organizací.

Více o projektu Integrovaného systému řešení bytové nouze zde: 

https://praha.eu/mhmp-socialni-bydleni

28. února 2023
6. června 2024