Správa telematického majetku v Praze

Správa telematiského majetku v Praze
  • Gesční odbor: Odbor dopravy/Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0001680
  • Celkový schválený rozpočet: 76 100 000,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 04. 2020 – 31. 12. 2023
  • Stav projektu: ukončen

 

Hodnocení projektu: Realizace projektu byla ukončena. Byl vyvinut inovativní systém správy telematického majetku v Praze, který poskytuje komplexní přehled o disponibilních zařízení a umožňuje jejich správu.

Webové stránky: https://www.pragozor.cz/cars

Cílem projektu je prostřednictvím inovačního partnerství nalezení inovativního řešení správy telematického majetku v Praze. K tomuto účelu bude v rámci projektu vyvinut centrální IT systém pro pasportizaci HW i SW a pro funkcionality správy telematických zařízení. V rámci inovačního partnerství bude hledáno, vyvinuto a následně i realizováno ucelené moderní řešení, které poskytne komplexní přehled o disponibilních zařízeních, jejich vlastnostech, provozní dokumentaci a smluvních parametrech spolupráce s jejich dodavateli. Systém by měl rovněž sloužit jako ucelený nástroj správy telematických zařízení Technické správy komunikací hl. města Prahy, umožňovat jednotnou evidencí záruk, servisních parametrů, životnosti zařízení a poskytovat podklady pro plánování údržby.

 

10. května 2023
20. dubna 2024