Ukončení odběru

Hlavní město Praha je prostřednictvím společnosti Pražská energetika Holding, a. s., největším akcionářem a. s. Pražská energetika (PRE). Tato společnost proto na našich stránkách slouží jako referenční při popisu životních situací pro občany a podnikatele spojených s dodávkou elektrické energie na území hlavního města.

Seznam dalších dodavatelů elektřiny v hlavním městě Praze najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Ukončení odběru PRE je třeba oznámit alespoň 10 dnů předem. Možností je vyplnění webového formuláře, na Zákaznické lince PRE, tel. č. 840 550 055, anebo osobní návštěvou Zákaznického centra. Technik společnosti na domluvený čas u vás odebere elektroměr.

Při ukončení smlouvy z důvodu přechodu k jinému poskytovateli elektrické energie se postupuje podle požadavků nové společnosti. Zákazník PRE nebo jím pověřený zástupce vyplní formulář Žádost o změnu, uzavření nebo ukončení smlouvy.

Pro porovnávání cen u jednotlivých dodavatelů elektřiny můžete použít přehledný kalkulátor na webových stránkách Energetického regulačního úřadu:

11. prosince 2008
11. prosince 2008