UNCHAIN (Urban logistics and plaNning: AntiCipating urban freigHt generAtion and demand including dIgitalisation of urbaN freight)

UNCHAIN (Urban logistics and plaNning)
 • Gesční odbor: Odbor dopravy
 • Celkový rozpočet: 4,933,657 Kč
 • Poskytovatel podpory: Evropská komise, Evropský výkonný úřad pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, HORIZON EU
 • Trvání projektu: 01. 05. 2023 – 31. 10. 2026
 • Stav projektu: v průběhu realizace

Hodnocení projektu: Projekt je aktuálně v průběhu, dokončil hodnocení současného stavu logistiky v Praze a tým se zúčastnuje workshopů s dalšími partnerskými městy. Projektový tým pracuje na plnění různých aktivit, které jsou naplánovány na dokončení v roce 2026. Tyto aktivity zahrnují implementaci pilotního projektu zaměřeného na testování digitalizace a dynamického řízení zásobovacích stání v Praze.

Webové stránky: https://unchainproject.eu/

Partneři:

 1. Město Berlín, Německo
 2. Město Riga, Lotyšsko
 3. Město Funchal, Portugalsko
 4. Město Florencie, Itálie
 5. Město Mechelen, Belgie
 6. Město Madrid, Španělsko
 7. Provozovatel mobility Madrid (EMT)
 8. UPS, Itálie
 9. DHL, Španělsko
 10. Institut Biomechaniky ve Valencii (IBV), Španělsko
 11. Evropský institut pro Inovace a Technologie (EIT)
 12. Polis Network, Belgie
 13. SPES Consulting, Itálie
 14. Municipia, Itálie
 15. Verkehr Mobilitat Zukunft (VMZ), Berlín
 16. Univerzita v Lancasteru, Anglie
 17. Etra, Španělsko


Projekt si klade za cíl zlepšit udržitelnou městskou logistiku v Praze se zaměřením na snižování dopravní zácpy, emisí a nakonec optimalizaci využití ulic a veřejných prostor. Pilotní projekt UNCHAIN otestuje dynamické řízení zásobovacích stání a využije digitální nástroje pro rozhodování. Pokud bude pilot úspěšný, zjištění ovlivní pravidla pro zásobovací stání a budou replikována v dalších oblastech Prahy. Po těchto krocích Praha ve spolupráci s jejími logistickými společnostmi a městskými částmi posunou městskou logistiku vpřed, což přinese ekonomické výhody pro město a přispěje k udržitelnosti.

28. dubna 2024
17. května 2024