Upozornění pro klienty

V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví dochází s účinností od 20. dubna 2020 k obnovení činnosti orgánů veřejné moci ve standardním rozsahu, tj. úřední hodiny se obnovují v plném rozsahu tak, aby veřejnost mohla využít jejich služeb k zajištění úředních záležitostí. 

Současně se s účinností ode dne 20. dubna 2020 všem orgánů veřejné moci a správním orgánů nařizuje, aby v rámci svých pracovišť dodržovaly zvýšená hygienická pravidla, spočívající zejména v omezení osobního kontaktu na nezbytně nutnou úroveň a upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

Odbor stavebního řádu  MHMP proto sděluje, že s účinností ode dne 20. dubna 2020 až do odvolání je v zájmu ochrany klientů i jednotlivých pracovníků úřadu, pro úkony účastníků řízení, u nichž je nutný osobní kontakt, tj. nahlížení do spisů, zřízena v době úředních hodin odboru,

tj. v pondělí od 12:00 do 17:00 hod. a ve středu od 8:00 hod do 18.00 hod., přepážka v přízemí Škodova paláce.

V zájmu maximálního zachování hygienických pravidel, zamezení shlukování většího počtu osob i urychlení vyřízení požadavků klientů je třeba min. 2 dny předem na tel. čísle 236 00 4 809 nebo 236 004 808 dohodnout požadovaný čas osobní návštěvy a sdělit spisovou značku, (případně jiné identifikační údaje řízení) spisu, do jehož obsahu požaduje účastník nahlédnout. Ve stanovený čas bude spis připraven k nahlédnutí.

Ostatní úkony, u nichž není nutná osobní účast klienta a nejedná se o úkony dle správního řádu (tj. zejména dotazy), je třeba činit telefonicky, prostřednictvím datové schránky, případně je možné je činit e-mailem na adresu  marketa.vacinova@praha.eu či konkrétní oprávněné úřední osoby, pokud je tato tazateli známa.  

 

 

16. dubna 2020
16. dubna 2020