Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1873 ze dne 15. 8. 2017 schválila Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018.

2. října 2017
2. října 2017