Online programy primární prevence

Aktuální situace  spojená s distanční výukou je náročná i pro organizace poskytující na školách preventivní programy. Snaží se školám co nejvíce pomáhat a v krátké době převedly jak vzdělávání pro pedagogy, tak preventivní  programy pro žáky pražských škol na online formu. Patří jim za to velké poděkování. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 521 ze dne 15. 3. 2021 bylo příjemcům dotací v Programu primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021 umožněno realizovat plánované bloky prevence realizovat i distanční formou.

Nabídku online programů v oblasti školské prevence v hl. m. Praze najdete pod následujícími odkazy:

Život bez závislostí 

Prev-Centrum, z. ú. 

Proxima Sociale, o. p. s. 

Jules a Jim, z. s. 

Magdalena, o. p. s. 

Poradna Vigvam

 

17. března 2021
17. března 2021