Dotační řízení v oblasti prevence kriminality pro rok 2024

Vyhlášení dotačního programu a přidělené dotace

Vyhlášení Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2024

Rada hl. m. Prahy vyhlásila Program usnesením č. 1657 ze dne 14. 8. 2023.

 

Vyhlášená Opatření:

I. Práce s dětmi a mládeží

II. Pomoc obětem trestné činnosti

III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti

IV. Nové hrozby a přístupy

 

Lhůta pro podání žádosti je od 15. 9. do 24. 9. 2023.

 

Konzultace ke zpracování Projektů:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, 3. patro, místnost č. 301 a 304. Osobní konzultace probíhají vždy po telefonické/e-mailové domluvě.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Veronika Pavlíková 236 003 139 veronika.pavlikova@praha.eu
Mgr. Jana Štosková 236 004 407 jana.stoskova@praha.eu

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

Přidělení dotací v Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2024:

Rada HMP usnesením č. 234 ze dne 19. 2. 2024 schválila financování projektů v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2024. Kompletní materiál Rady HMP je ke stažení zde.

Zastupitelstvo HMP usnesením č. 11/4 ze dne 22.2.2024 schválilo financování projektů v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2024. Kompletní materiál Zastupitelstva HMP je ke stažení zde.

 

4. ledna 2024
3. dubna 2024