Dům se zvláštním určením v Hornomlýnské ulici bude moci mít noční službu díky dotaci Prahy

Dům se zvláštním určením v Hornomlýnské ulici
Dům se zvláštním určením v Hornomlýnské ulici Autor: mapy.cz
18. června 2024
18. června 2024

V domě se zvláštním určením v Hornomlýnské ulici v Praze 4 bude moci fungovat noční terénní pečovatelská služba. V bytovém domě žijí lidé se zdravotním postižením a díky přispění hlavního města budou moci mít kvalitnější péči. Pražští radní v pondělí odsouhlasili poskytnutí finančních prostředků ve výši 2,4 milionu Kč pro organizaci Prosaz, z. ú, která službu poskytuje. Záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

  • 1 minuta čtení

Dotace je určena na pilotní projekt „Noční pečovatelská služba“ nepřetržité noční služby domu v ulici Hornomlýnská v Praze 4. V domě bydlí v jednotlivých bytech lidé se zdravotním postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík a na pomoc druhých.

„Prosaz je skvělá organizace, která dlouhé roky pomáhá zdravotně postiženým žít plnohodnotný život a být co nejdéle doma, v jejich přirozeném prostředí. V Hornomlýnské ulici, kde díky dotaci budou moci poskytovat noční pohotovostní službu, je celkem 115 bytů se zvláštním určením, ve kterých žije velmi mnoho lidí, kteří jsou z velké části upoutáni na invalidní vozíky a kterým se zhoršuje zdravotní stav. Často bydlí i sami a, pokud například v noci upadnou, někdy čekají na potřebnou pomoc až do rána, a to je opravdu velmi smutné a nedůstojné. Osobně jsem v tomto domě byla na návštěvě a musím říct, že všichni nájemníci se snaží být co nejvíce soběstační, ale bez této služby by velká část z nich musela svůj byt opustit a využít nějaké pobytové služby v domově se zvláštním režimem. Jsem upřímně ráda, že díky této dotaci budou mít službu, kterou si opravdu zaslouží,“ říká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů noční služby od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.