Hlavní město získalo část umělecké sbírky sochaře Zbyňka Sekala

Nova_radnice_MHMP
Nová radnice MHMP Autor: MHMP
10. června 2024
10. června 2024

Hlavní město získalo z pozůstalosti po zemřelé Marii Sekal uměleckou sbírku obrazů a soch. Jedná se především o díla, která vytvořil její manžel, významný český sochař, malíř a překladatel Zbyněk Sekal. Marie Sekal hlavnímu městu odkázala celkem 102 předmětů. Umělecké předměty bude spravovat Museum Kampa, jak si zemřelá přála.

  • 1 minuta čtení

Paní Marie Sekal se narodila 12. prosince 1943 a zemřela 1. října 2023 ve Vídni. Ve své závěti odkázala městu Praze ze své pozůstalosti 30 % všech uměleckých předmětů. Jedná se o obrazy, sochy, materiálové obrazy či jiné práce na papíře, které vytvořil její manžel Zbyněk Sekal.

„Jsem rád, že se podařilo naplnit přání paní Marie Sekal a hlavní město Praha přijme do svého majetku část její pozůstalosti. Ta ve své závěti odkázala Praze 102 soch a předmětů po svém zesnulém manželovi, významném výtvarníkovi Zbyňku Sekalovi. Majetek bude převzat v zahraničí a přesunut do Prahy. Cílem je zajistit, aby se tato výjimečná díla stala majetkem veřejným a vystavovaným, a ne soukromým s vidinou zpeněžení,“ uvedl náměstek primátora Prahy pro kulturu, cestovní ruch, péči o památky, výstavnictví a animal welfare Jiří Pospíšil.

Přijetí pozůstalosti v pondělí schválili pražští radní. S přijetím dědictví jsou spojeny procesní náklady vzniklé v pozůstalostním řízení, a to soudní poplatky ve výši 600 000 Kč, které budou hrazeny z rozpočtu Prahy.

Marie Sekal část sbírky věnovala také české Národní galerii v Praze, Muzeu umění v Olomouci, Západočeskému muzeu v Plzni, Grafické sbírce Albertina Vídeň, Vídeňskému muzeu (Wien Museum) ve Vídni, Rakouské galerii ve vídeňském Belvederu a Slovenské národní galerii.