Hlavní město Praha nově poskytuje ojedinělou službu veřejnosti

S cílem zpřístupnit, ale také vytvořit „živý“ přehled této sítě, vznikla nová mapová aplikace: „Síť protidrogových zařízení v Praze“.

Hlavní město Praha nově poskytuje ojedinělou službu veřejnosti,
odborníkům a především  lidem s diagnózou závislostí

Krajské oddělení protidrogové prevence dlouhodobě monitoruje síť služeb v oblasti specifické protidrogové prevence v hlavním městě. Síť služeb je velmi rozmanitá, protože zahrnuje velmi široké spektrum specifických aktivit, od primární prevence, přes služby Harm Reduction, léčbu až po následnou péči.

S cílem zpřístupnit, ale také vytvořit „živý“ přehled této sítě, vznikla nová mapová aplikace: „Síť protidrogových zařízení v Praze“.

V aplikaci je možné vyhledat odborná zařízení podle názvu – oblasti prevence – činnosti – správního obvodu. Takto vyhledaná zařízení se objeví v překreslené mapě, včetně základního popisku,  kontaktů (telefony, e-maily, webové stránky), oblasti prevence, cílové skupiny a nabízených služeb.

Dalšími funkcemi aplikace jsou:
-    zobrazení podrobného seznamu vybraných zařízení (včetně anotace, případně fotografie aj.)
-    zobrazení jednoho konkrétního zařízení
-    pohled na detail jednoho vybraného zařízení, včetně popisku a mapy
-    tisk vyhledaných zařízení, mapy, či seznamu zařízení

Kromě primární funkce přehledu služeb v HMP aplikace umožňuje integrované vyhledávání, intuitivní ovládání, disponuje moderním vzhledem, funkcemi tisku, webovými odkazy na jednotlivá zařízení a to včetně odkazu na Krajské oddělení protidrogové prevence.

V současné době je aplikace „Síť protidrogových zařízení v Praze“ ve fázi testování běžnými uživateli. V plánu je její další vývoj a modernizace, dle připomínek a podnětů ze strany veřejnosti, které můžete zasílat na nina.janyskova@cityofprague.cz.

 

VSTUP DO APLIKACE "SÍŤ PROTIDROGOVÝCH ZAŘÍZENÍ V PRAZE"

24. září 2007
24. září 2007