Zdravé město Praha 2015

II. program pro specializované organizace – závěrečná zpráva a vyúčtování dotace 2015

Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace z rozpočtu HMP v roce 2015 za každý jednotlivý projekt odevzdávejte protidrogové koordinátorce hl. m. Prahy nejpozději do 31. 1. 2016 na přiložených formulářích – 1) Závěrečná zpráva za rok 2015, 2) Výkaznictví (xlsx), 3) Příloha závěrečné zprávy (souhrnná za všechny projekty organizace), 4) Vyúčtování.
Elektronicky zasílejte na e-mail nina.janyskova@praha.eu a jedenkrát potvrzené v tištěné podobě na adresu uvedenou v pokynech pro vyplnění formulářů. Do předmětu e-mailu uveďte ZZ 2015 název organizace.

Příjemci dotace na konference, vzdělávání, časopis a certifikace předkládají závěrečnou zprávu na zvláštním formuláři, který jim byl zaslán protidrogovou koordinátorkou.

 

II. program pro organizace - Průběžná zpráva za 1. pololetí 2015

V souladu s platnou smlouvou (článek II., odstavec 4, písmeno b)) zašlete průběžnou zprávu za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 nejpozději do 30. 9. 2015 elektronicky na adresu nina.janyskova@praha.eu. Průběžnou zprávu nepředkládají příjemci dotace určené na konference, vzdělávání a certifikace.
Do předmětu e-mailu napište: PZ 2015 název organizace.

 

Výsledky grantového řízení "Zdravé město Praha 2015" - II. program pro specializované organizace

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 897 ze dne 28. 4. 2015 schválila dotace pro projekty uvedené v příloze č. 1:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 7/77 ze dne 28. 5. 2015 návrh na financování projektů specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2015"- II. program pro specializované organizace a III. program pro městské části:

 


Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2485 ze dne 9. 9. 2014 schválila vyhlášení grantového řízení "Zdravé město Praha 2015"- II a III. program.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Metodika pro Program II. – granty specifické protidrogové prevence pro specializované organizace

Metodika a formulář žádosti pro Program III. – pro městské části Praha 1 – 22

 


Pozn. Vyhlášení grantového řízení "Zdravé město Praha 2015" - I. program pro projekty specifické primární prevence rizikového chování naleznete v sekci "Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže".

 

 

9. září 2014
9. září 2014