Vyúčtování dotace

 

Vyhlášení grantů

Rada usnesením č. 2156 ze dne 8. 9. 2015 schválila vyhlášení "Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části" pro rok 2016".

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

Schválené dotace pro rok 2016

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 14/28 ze dne 25. 2. 2016 dotace pro projekty uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

9. září 2015
9. září 2015