Pokyny k vyplnění závěrečné zprávy pro městské části 2018

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Poskytnuté informace jsou podkladem pro výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy. Zprávy krajů pak slouží Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti k vypracování výroční zprávy za ČR. Z toho důvodu je struktura závěrečné zprávy navržena tak, aby obsahovala otázky a podle požadavků na výroční zprávu NMS.

Povinnou součástí závěrečné zprávy je příloha „Finanční přehled_MČ_2018“, která obsahuje dva listy („Vyúčtování“ a „Financování MČ“).

Závěrečnou zprávu zašlete elektronicky do 31. ledna 2019 na adresu petra.havlikova@praha.eu do předmětu uveďte „ZZ 2018 – název MČ“. Originál zprávy zašlete podepsaný na adresu:
 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Bc. Petra Havlíková
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

 

Přílohy:

 


Schválení grantů

 


Vyhlášení grantového programu

Rada usnesením č. 2305 ze dne 19. 9. 2017 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2018.

 

22. září 2017
22. září 2017