Elektronické vyúčtování pro granty za rok 2019

Doporučujeme stáhnout formulář a zahájit jeho vyplňování až od úterý 3.12.2019.

 

Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť. V elektronickém formuláři pro vyúčtování máte možnost příloh, kterou využijte pro vložení těchto vyplněných formulářů:

 

 

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=7909e66f-b298-4c80-a5e7-8ddce89817b2

  1. formulář „VÝKAZNICTVÍ_2019_AS“ který obsahuje osm listů;

  2. tabulka „ÚDAJE RVKPP_VZ

               

POKYNY A INFORMACE K VYPLNĚNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť. Závěrečnou zprávu připojte jako součást elektronického vyúčtování.

 

Formulář závěrečné zprávy


Schválení/odsouhlasení dotací Radou hl. m. Prahy

Rada hlavního města Prahy usnesením k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v rámci Programu adiktologických služeb pro rok 2019 (GPAS 2019) č. 659 dne 15. 4. 2019 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (nepřesahujících 200 tis. Kč na jednotlivé projekty) dle přílohy č. 1 a navrhla ZHMP k odsouhlasení poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (přesahující 200 tis. Kč na jednotlivé projekty).

Usnesení Rady HMP č. 659 vč. příloh

 

Schválení dotací Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy - adiktologické služby

 


Na základě usnesení Rady HMP č. 2336 ze dne 30. 8. 2018 bylo schváleno vyhlášení grantů - Program adiktologických služeb pro rok 2019:

 

K formuláři: Zkontrolujte si prosím, zda máte aktuální verzi formuláře (aplikace Software Form Filler). Ověření aktuální verze: V otevřeném formuláři (žádosti) nahoře na liště -> NÁSTROJE -> OTAZNÍK (O programu) -> KONTROLA VERZE -> Příp. nainstalovat položku = aktuální verzi.

27. srpna 2018
27. srpna 2018