Studentské praxe na MHMP

Studentska_praxe_01_D

Magistrát hlavního města Prahy poskytuje odborné praxe studujícím středních, vyšších odborných a vysokých škol působících na území ČR. Studijní praxe je vždy bezplatná a je určena studentům a studentkám, kteří ji mají jako povinnou součást studia a je tak nezbytná pro řádné plnění vzdělávacího programu. Cílem praxe je nabytí teoretických a praktických zkušeností a získání odborných poznatků a přehledu o fungování úřadu. 

Bezplatná odborná praxe není určena pro absolventy/absolventky škol ani pro studující, kteří chtějí praxi absolvovat dobrovolně z důvodu nabytí praktických zkušeností a praxe tak není nedílnou součástí studia.

Praxe je realizována na základě smlouvy uzavřené mezi Hlavním městem Prahou - Magistrátem hlavního města Prahy, školou a studentem/studentkou. Používáme pouze vlastní vzorovou smlouvu, bohužel, jiné typy smluv, potvrzení o poskytnutí praxe nebo dotazníky neakceptujeme a ani nepotvrzujeme.

O zabezpečení praxe v rámci MHMP je třeba žádat nejméně 4 týdny před započetím praxe. Praxe jsou poskytovány dle aktuální epidemiologické situace a za podmínek dodržování platných opatření a nařízení.

Pokud máte zájem o praxi, obraťte se prosím na Mgr. Gabrielu Kolářovou, odbor personální, gabriela.kolarova@praha.eu, tel.: +420 236 003 209.

 

 

 

 

1. února 2023
18. července 2024