Číslo jednací MHMP 537963/2019 - informace k doručenému souboru-součinnost při řeššení přestupků a správních deliktů
Datum 22.03.2019
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor