Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy

Magistrátní budovy Nová radnice a Nová úřední budova jsou pro veřejnost otevřeny pouze v úředních hodinách: pondělí a středa: 8:00 - 18:00 hodin.

Mimo úřední dny jsou tyto budovy pro veřejnost dočasně uzavřeny.

Ke komunikaci s úřadem, prosíme, využijte telefon, mail či jiné komunikační prostředky.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Adresa Telefon  Návštěvní hodiny 

 

Mariánské nám. 2

110 01  Praha 1

 

236 00 2428

236 00 2376
 

Pondělí  8.00 - 18.00 hod.

Úterý      8.00 - 15.00 hod.

Středa    8.00 - 18.00 hod.

Čtvrtek   8.00 - 15.00 hod.

Pátek     8.00 - 11.00 hod.        

 

Činnost Informačního střediska:

  informační středisko
 • poskytuje informace o činnosti a působnosti odborů magistrátu, rady, zastupitelstva a organizací založených a zřízených hlavním městem Prahou
 • poskytuje poradenské služby o postupu a způsobu vyřizování záležitostí občanů na magistrátu a okrajově na úřadech městských částí
 • poskytuje a vydává písemné informační a propagační materiály o činnosti radnice
 • zabezpečuje provoz informační telefonní služby prodává Sbírky nařízení hlavního města Prahy a poskytuje poradenskou pomoc k platnosti a obsahové návaznosti jednotlivých vyhlášek
 • nabízí propagační materiály organizací hlavního města Prahy

Přehled písemných informací zveřejněných v informačním středisku:

 • Návody na postup při vyřizování záležitostí na Magistrátu hlavního města Prahy
 • Popis postupu při podávání návrhu, podnětu nebo stížnosti
 • Sazebník úhrad za poskytování písemných informací (dle zákona o svobodném přístupu k informacím)
 • Informace o způsobu podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informace
 • Formuláře k žádostem o vyřízení věci
 • Tematické a aktuální informace o důležitých opatřeních, rozhodnutích, projektech a akcích radnice
 • Témata, podmínky a formuláře k vyhlášeným grantovým programům
 • Přehledy, seznamy, tabulky s důležitými údaji o magistrátu
 • Informační a propagační materiály organizací zřízených hlavním městem Prahou
 • Seznam katastrálních území hlavního města Prahy
 • Tematický rejstřík platných právních předpisů hlavního města Prahy
 • Tematický rejstřík platných a neplatných právních předpisů hlavního města Prahy
 • Tematický rejstřík oznámení hlavního města Prahy uveřejněných ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy
 • Chronologický rejstřík právních předpisů hlavního města Prahy

 

K prodeji:

 • Sbírky právních předpisů hlavního města Prahy

 

K nahlédnutí:

 • Usnesení Rady hlavního města Prahy
 • Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy
 • Přehled záměrů hlavního města Prahy

 

Placené služby je možné hradit v hotovosti i platební kartou.

20. ledna 2023
17. dubna 2024