Inovační maraton Nakopni Prahu zná své vítěze. První místo získal e-shop na dobré skutky HELP (YOURSELF)

Vyhlášení vítězných projektů
Vyhlášení vítězných projektů Autor : Operátor ICT
20. června 2024
20. června 2024

Odborná porota inovačního maratonu Nakopni Prahu 2024 vybrala z deseti finalistů tři nejlepší týmy, které získají finanční a projektovou podporu na realizaci nápadů, jejichž cílem je zlepšit život v Praze. Na prvním místě se umístil projekt HELP (YOURSELF) zaměřující se na zlepšení psychického zdraví a propagaci dobrovolnictví. Druhou příčku obsadil tým Vyrob si! s projektem edukační stavebnice osobní odjezdové tabule využívající data o poloze vozů MHD. Třetím nejlepším týmem se stal tým Opravárna věnující se cirkulární ekonomice a využití použité elektroniky.

  • 4 minuty čtení

PrivacyPrivacy Facebook Twitter Linkedin Reddit Word p Words: 580 Sample HTML Undo New page indentation compress encoding option ico option2 option3 option4 option5 option6 option7 option8 Clean

„Jsme opravdu šťastní, že náš projekt porotu zaujal. Do Nakopni Prahu jsme se přihlásili, abychom ho mohli dále posouvat a rozvíjet. Cílem našeho projektu HELP (YOURSELF) je zjednodušit pomoc mezi pomáhajícími a znevýhodněnými, a to jak na individuální, tak i kolektivní úrovni. Díky prvkům gamifikace se celý proces navíc stává zábavnou hrou. Zjednodušeně říkáme, že náš projekt je takový e-shop na dobré skutky, kdy pomáhající nejenže pomůže, ale zároveň zvýší i svůj wellbeing,“ říkají vítězové Nakopni Prahu 2024 sourozenci Nela Petrová a Jonatan Petr.

Cílem pražského inovačního maratonu je nakopnout inovační kulturu v české metropoli. Přihlášené týmy měly v uplynulých čtyřech měsících za úkol rozpracovat svůj nápad na zlepšení života Pražanů, a to v pěti stanovených výzvách: životní prostředí a nakládání s energiemi; inovace a kultura; data, AI, digitalizace; mobilita budoucnosti a výzva nazvaná město pro lidi. „Gratuluji třem nejlepším týmům, které jsme společně s dalšími členy poroty vyhodnotili jako nejlepší v letošním, pátém ročníku Nakopni Prahu. Věřím, že finanční, a především projektová podpora těmto třem týmům umožní nápad v prostředí naší metropole realizovat,“ říká Daniel Mazur, pražský radní pro ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace.

Před odbornou porotou představilo svá řešení deset týmů, které postoupily do finále. Porotci posuzovali, jak řešení konkrétní výzvy, inovativnost a schopnost se uplatnit v praxi a na trhu, tak i celkový přínos pro Pražany, pro město samotné a jeho budoucnost. „Všem vítězům pražského inovačního maratonu blahopřeji a s kolegy a kolegyněmi v OICT se těšíme na společnou práci a konzultace s vítěznými týmy. Součástí výhry je totiž i půlroční podpora našich expertů v konkrétních oblastech, které si týmy nadefinují v rámci rozvoje projektu. Mohou tak dostat například podporu v oblasti řízení projektu, finanční proveditelnosti projektu či třeba nastavení marketingové strategie. Už teď se těším na další ročník Nakopni Prahu, kdy společně s pražským magistrátem budeme podporovat především mladé inovátory v jejich nápadech na rozvoj Prahy,“ doplňuje Luboš Kratochvíl, generální ředitel městské společnosti OICT, která Nakopni Prahu společně s Magistrátem hlavního města Prahy pořádá.

Při finálovém večeru byly také předány dvě speciální ceny. První z nich od organizace prg.ai, která ocenila projekt Hela vyvíjející automatizovaný systém pro helpdesky státních úřadů. Druhou speciální cenu poté udělil Pražský inovační institut, a to projektu edukační stavebnice odjezdové tabule PID Vyrob si! Trojice nejlepších týmů získala kromě finanční a projektové podpory také unikátní cenu inspirovanou mapou Prahy.

Výroba cen byla zadána české prototypové dílně PrusaLab. Při tvorbě 3D modelu byla použita skutečná mapa s charakteristickým výřezem Vltavy uprostřed, který byl následně stylizován do abstraktnější podoby. Tento design představuje jedinečnost a originalitu, které jsou tak důležité pro vítěze inovačního maratonu. Ceny jsou vytvořeny kombinací 3D tisku a laserování do hliníku, čímž je dosažena preciznost a detailnost. „PrusaLab je prototypová dílna, kde mohou své projekty rozvíjet makeři, kutilové, studenti architektury, designu, podnikatelé, zkrátka všichni, kteří mají vizi a chuť tvořit. Naše znalosti a zkušenosti rádi sdílíme a snažíme se o kultivaci české maker scény. PrusaLab je středobodem naší vášně pro tvorbu a sdílení. Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k rozvoji české maker scény a podporovat tvůrčí komunitu,“ uvádí Josef Průša, zakladatel Prusa Research.

Finále, které se uskutečnilo v Radlické kulturní sportovně, završilo čtyři měsíce trvající inovační maraton, v jehož rámci mohly týmy využít odborné workshopy, školení a mentoring s experty z řad zástupců městských a soukromých firem a hlavního města Prahy. Letos se do soutěže přihlásilo 45 týmů složených ze 132 inovativních kreativců napříč generacemi.

Více informací o #NakopniPrahu2024 najdete na stránkách nakopniprahu.cz a na stejnojmenných sociálních sítích (IG a FB).