Ke stanovení působností odborů Magistrátu hlavního města Prahy ve věcech správního trestání a § 5 občanského zákoníku

Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 4/2019

 

19. ledna 2023
21. listopadu 2023