Léčení uživatelé drog v Česku a v hlavním městě Praze v roce 2016

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje zpracované výroční zprávy s názvem "Léčení uživatelé drog v Česku v roce 2016" a „Léčení uživatelé drog v hlavním městě Praze v roce 2016“.

Hlavní závěry plynoucí z výročních zpráv a zprávy ke stažení  naleznete zde:

2. října 2017
2. října 2017