Číslo jednací MHMP 1451347/2021 - Nájemní smlouva k pozemkům v k.ú. Holešovice
Datum 17.09.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor