Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
Číslo 11/2014
Sbírka 10
Datum vydání 31.07.2014
Datum účinnosti 01.10.2014
Datum zrušení 01.08.2016
Důvod zrušení vydání nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)

Rušící vyhlášky / nařízení

10/2016 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy