Nařízení č. 12/2011 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy
Číslo 12/2011
Sbírka 7
Datum vydání 29.06.2011
Datum účinnosti 01.08.2011