Nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Číslo 12/2018
Sbírka 7
Datum vydání 04.09.2018
Datum účinnosti 01.09.2018

 

Účinnost:

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.