Nařízení č. 13/2022

Popis Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 13/2022
Datum vydání 20.06.2022
Datum účinnosti 15.07.2022