Nařízení č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů
Číslo 14/2011
Sbírka 7
Datum vydání 29.06.2011
Datum účinnosti 01.08.2011

Pozměňující vyhlášky

1/2022 Nařízení č. 1/2022