Nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno
Číslo 14/2016
Sbírka 11
Datum vydání 19.07.2016
Datum účinnosti 03.08.2016

Pozměňující vyhlášky

16/2017 Nařízení č. 16/2017 Sb. hl. m. Prahy