Nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
Číslo 14/2018
Sbírka 9
Datum vydání 24.10.2018
Datum účinnosti 08.11.2018
Datum zrušení 01.01.2024
Důvod zrušení Nařízení bylo zrušeno zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb.