Nařízení č. 14/2021 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 14/2021
Sbírka 13
Datum vydání 25.10.2021
Datum účinnosti 15.11.2021