Nařízení č.15/2012 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení o zrušení nařízení č.11/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, ve znění nařízení č. 2/2008 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 15/2012
Sbírka 11
Datum vydání 18.07.2012
Datum účinnosti 15.08.2012