Nařízení č. 15/2018 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení o zřízení přírodní rezervace Chuchelské háje včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Číslo 15/2018
Sbírka 10
Datum vydání 15.11.2018
Datum účinnosti 30.11.2018