Nařízení č. 16/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno
Číslo 16/2017
Sbírka 14
Datum vydání 16.08.2017
Datum účinnosti 31.08.2017