Nařízení č. 17/2014 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení o zřízení přírodní památky Skály v zoologické zahradě včetně ochranného pásma
Číslo 17/2014
Sbírka 13
Datum vydání 21.10.2014
Datum účinnosti 01.12.2014