Nařízení č. 1/2022

Popis Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů
Číslo 1/2022
Datum vydání 17.01.2022
Datum účinnosti 01.02.2022