Nařízení č. 20/2020 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 20/2020
Sbírka 16
Datum vydání 30.11.2020
Datum účinnosti 01.10.2021