Nařízení č. 3/2013 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení o zřízení přírodní rezervace Klánovický les a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Číslo 3/2013
Sbírka 3
Datum vydání 20.02.2013
Datum účinnosti 01.04.2013