Nařízení č. 5/2020 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení o zřízení přírodní rezervace Prokopské údolí včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Číslo 5/2020
Sbírka 4
Datum vydání 24.03.2020
Datum účinnosti 01.08.2020