Nařízení č. 6/2014 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/2014
Sbírka 5
Datum vydání 10.04.2014
Datum účinnosti 01.05.2014
Datum zrušení 20.04.2016
Důvod zrušení vydání nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rušící vyhlášky / nařízení

7/2016 Nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy