Nařízení č. 6/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Číslo 6/2017
Sbírka 5
Datum vydání 02.03.2017
Datum účinnosti 17.03.2017