Nařízení č. 7/2012 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 7/2012
Sbírka 5
Datum vydání 28.03.2012
Datum účinnosti 01.05.2012