Nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Číslo 7/2016
Sbírka 4
Datum vydání 05.04.2016
Datum účinnosti 20.04.2016
Datum zrušení 01.02.2018
Důvod zrušení Vydání nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Rušící vyhlášky / nařízení

19/2017 Nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

9/2017 Nařízení č. 9/2017 Sb. hl. m. Prahy
13/2017 Nařízení č. 13/2017 Sb. hl. m. Prahy