Nařízení č. 8/2015 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 8/2015
Sbírka 9
Datum vydání 12.11.2015
Datum účinnosti 27.11.2015
Datum zrušení 06.01.2022
Důvod zrušení vydání nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.

Rušící vyhlášky / nařízení

21/2021 Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy