Nařízení č. 9/2012 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze
Číslo 9/2012
Sbírka 6
Datum vydání 04.04.2012
Datum účinnosti 15.05.2012
Datum zrušení 31.08.2014
Důvod zrušení v souladu s § 41 odst. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší