Nařízení č. 9/2021 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 9/2021
Sbírka 8
Datum vydání 07.05.2021
Datum účinnosti 22.05.2021
Datum zrušení 06.01.2022
Důvod zrušení vydání nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řádÚčinnost:Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 25. května 2021.

Rušící vyhlášky / nařízení

21/2021 Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy