Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti

Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 1/2022 k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti, účinné od 1. 11. 2022.

4. listopadu 2022
10. listopadu 2023