Národní strategie protidrogové politiky ČR na období 2010-2018

Usnesením Vlády ČR č. 340 ze dne 10. 5. 2010 byla schválena Národní strategie protidrogové politiky ČR na období 2010-2018, která je klíčovým koncepčním dokumentem vlády ČR a zároveň programovým vyjádřením záměrů a postupu vlády při řešení problému užívání drog. Celé znění dokumentu najdete zde

Usnesením Vlády ČR č. 340 ze dne 10. 5. 2010 byla schválena Národní strategie protidrogové politiky ČR na období 2010-2018, která je klíčovým koncepčním dokumentem vlády ČR a zároveň programovým vyjádřením záměrů a postupu vlády při řešení problému užívání drog.

Celé znění dokumentu najdete zde

27. srpna 2010
27. srpna 2010