Nová registrace k odběru vody

Zapojení domácností

Smlouva se uzavírá s majitelem nemovitosti. Vyplněný formulář Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (spolu s všeobecnými podmínkami ke stažení ZDE) pak spolu s průkazem totožnosti předejte na zákaznickém centru PVK (kontakty ZDE), kde vás úředník provede dalším postupem.

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, jejíž součástí jsou i zálohové platby. Kromě faktury zasílané na adresu zákazníka je také možné zažádat o elektronickou fakturu e-mailem ZDE.

Platba faktury se doporučuje řešit formou SIPO nebo bankovním inkasem na účet 182-4000505031/0100.

Další možností je platební příkaz k úhradě, vkladem na účet v pobočce Komerční banky, poštovní poukázkou typu A nebo platbou na terminálech Sazky. V zákaznickém centru (Dykova 3, Praha 10) je také možné fakturu za vodu uhradit platební kartou.

Nová přípojka

Před návštěvou zákaznického centra Pražských vodovodů a kanalizací (kontakty ZDE) je nutné ověřit, zda je možné napojení na vodovodní nebo kanalizační řád, což zajistí technický útvar PVK. Potřebovat budete také povolení ke stavbě od stavebního úřadu.

Napojení na veřejný vodovod nebo kanalizaci je zásahem do vodohospodářských sítí, proto může být prováděno jen pracovníky PVK.

Veškeré informace o zřízení přípojky najdete v brožuře Veliola Voda kapku po kapce.

11. prosince 2008
29. května 2024